Aanpak

In mijn aanpak ben ik:

  • Resultaatgericht: vasthoudend in het willen realiseren van ambitieuze doelen, flexibel in de wijze waarop ik dat voor elkaar krijg.
  • Snel ingewerkt: mede door mijn brede kennis, ervaring en interesse, maak ik me nieuwe materie, organisaties en omgevingen snel eigen, waardoor ik na korte tijd maximaal effectief ben.
  • Analytisch sterk: ik kom snel tot de kern van een onderwerp of situatie, zowel op het strategische, conceptuele niveau als meer in detail wanneer dat nodig is.
  • Verbindend: mijn startpunt is om de belangen van betrokkenen op tafel te krijgen (én te accepteren) en pas daarna te zoeken naar oplossingen die aan die belangen recht doen en daardoor aanvaardbaar zijn.

Deze elementen komen het meest tot hun recht als de opdracht onder druk staat, zowel door krappe tijdslijnen als bij grote belangen.