Acquisitie

Ik word regelmatig benaderd door organisaties/personen die mijn ervaring,  aanpak en/of focus kennen en dan vragen of ik interesse heb in een bepaalde opdracht. Op zo’n verzoek ga ik graag in als er sprake is van een inhoudelijk interessante opdracht, liefst aansluitend bij een of meer van mijn specialismen en altijd met maatschappelijke meerwaarde. U kunt voor dat soort opdrachten dus altijd contact met mij opnemen.

Het merendeel van mijn opdrachten komt echter op een andere manier tot stand en die aanpak beschrijf ik op deze pagina. De essentie daarvan is dat ik zelf bedenk aan welke maatschappelijk relevante onderwerpen ik zou willen werken en vervolgens ga ik aan de slag om daar een opdracht voor te krijgen. Dat proces bestaat uit drie fasen: oriëntatie, opdrachtgever zoeken, financiering regelen.

De oriëntatie fase begint meestal met (a) een sterk vermoeden dat er een maatschappelijk relevant probleem is en (b) een globaal idee voor een oplossingsrichting, waarbij ik met mijn kennis, vaardigheden en ervaring een waardevolle rol kan spelen. Dan ga ik met behulp van deskresearch en gesprekken met mensen uit mijn netwerk het antwoord zoeken op drie vragen:

  1. Is er wel een maatschappelijk relevant probleem (of een gemiste kans)? Zo nee, dan haak ik af, omdat die relevantie voor mij een voorwaarde is.
  2. Wordt het probleem of de kans al afdoende geadresseerd zonder mijn betrokkenheid? Zo ja, dan haak ik ook af, omdat ik alleen opdrachten wil doen waarbij mijn bijdrage meerwaarde heeft.
  3. Kan mijn idee voor een oplossingsrichting een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem? Zo nee, dan haak ik af, omdat ik alleen opdrachten wil doen die daadwerkelijk impact kunnen hebben.

Ik ga pas een opdrachtgever zoeken als uit de oriëntatie blijkt dat er een maatschappelijk relevant probleem is, waarbij mijn oplossingsrichting een positieve impact kan hebben. Leidend bij de zoektocht naar een opdrachtgever is niet alleen welke partij een belang heeft bij het oplossen van het probleem, maar ook welke partij als opdrachtgever uiteindelijk de grootste kans geeft op de gewenste maatschappelijke impact. Of die partij ook de financiële middelen heeft om de opdracht te laten uitvoeren, speelt bij de selectie geen rol. Het eindresultaat van deze fase is dat een of meer partijen instemmen met een concept offerte, zo nodig met een voorbehoud ten aanzien van het vinden van financiering.

Als de opdrachtgever zelf voor de financiering geen mogelijkheden heeft, gaan we samen zoeken naar externe financiering. Het zal van geval tot geval verschillen waar de mogelijkheden voor externe financiering liggen en ook welke vorm die financiering moet krijgen om de opdracht het meest succesvol te maken. Met mijn brede ervaring en netwerk kan ik vaak een waardevolle bijdrage leveren aan die zoektocht naar financiering. Na het verkrijgen van de externe financiering voor de eerder overeengekomen offerte kan de opdracht daadwerkelijk van start gaan!

Door deze aanpak werk ik vrijwel alleen aan opdrachten die ik zelf heb ‘bedacht’. Dat is niet alleen heel leuk om te doen, maar het maakt me alleen nog maar sterker gemotiveerd om de opdracht te verwerven én succesvol uit te voeren. En daarmee om uiteindelijk de gewenste maatschappelijke impact te hebben waar het mij in de eerste plaats om te doen is!