Ervaring

Foto H. van BijsterveldtMijn naam is Hans van Bijsterveldt en ik ben arts niet-praktiserend. Sinds 2013 ben ik onder
de naam AxiaZ werkzaam als zelfstandig consultant en interim manager. Ik heb de
30 jaar daarvoor in veel verschillende functies ervaring opgedaan en die beschrijf ik hier kort,
in omgekeerd chronologische volgorde.

 

Van 2007 tot en met 2012 heb ik binnen de Rijksoverheid diverse kortere opdrachten vervuld, zoals:

  • Delegatieleider van VWS bij het opstellen van het Masterplan orgaandonatie
  • Programmamanager bij VWS voor het beleid rondom chronische zorg
  • Interim manager van het cluster Zorg binnen de NMa, toezicht op fusies en kartels
  • Programmadirecteur Zichtbare Zorg bij de IGZ, ondersteuning van 11 zorgsectoren bij transparantie
  • Projectdirecteur bij het RIVM, adviseren over de ontvlechting van de vaccintaken

Van 2006 tot 2010 was ik lid van de gemeenteraad van Haarlemmermeer met de portefeuille lokale gezondheidszorg, WMO en Sociale Zaken.

In 2003 ben ik gaan werken bij het ministerie van VWS, als afdelingshoofd en later plaatsvervangend directeur bij de beleidsdirectie GMT (geneesmiddelen, medische technologie en transplantaten). Daar was ik verantwoordelijk voor verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

  • Toelating tot de markt van medische hulpmiddelen
  • Orgaandonatie, bloed en (bewerkt) lichaamsmateriaal
  • Medische biotechnologie, weesgeneesmiddelen en nanotechnologie
  • Innovatie van medische producten, inclusief diverse publiek private samenwerkingsprojecten 

Van 1990 tot 2003 heb ik gewerkt bij MSD, een farmaceutisch bedrijf. Daar ben ik begonnen als project manager voor een automatiseringsproject, gevolgd door een aantal sales & marketing functies en de laatste jaren was ik vooral verantwoordelijk voor de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen.

Tijdens mijn studie heb ik twee eigen ondernemingen opgericht, onder meer op het gebied van software ontwikkeling.