Fasering

In theorie zou DLS werkzaam kunnen zijn in allerlei domeinen, zoals zorg, sociale zaken, wonen, openbare ruimte, enzovoorts. En dat zou kunnen gebeuren in alle (ongeveer) 350 gemeenten in Nederland. Het is echter niet verstandig om DLS meteen in deze breedte en diepte op te starten.

Het is allereerst belangrijk om te toetsen of DLS meerwaarde heeft voor de betrokken burgers, in aanvulling op wat bestaande organisaties al bieden. Daarom willen we beginnen met een pilot voor het domein ‘Zorg’ in 1 gemeente. We verkennen de mogelijkheden in de gemeente Haarlemmermeer. De zorg is in alle complexiteit en met meerdere samenhangende systemen een domein waar meerwaarde te verwachten is. Daarnaast is Haarlemmermeer door de diversiteit van haar 31 kernen een interessante gemeente om zaken uit te proberen. Deze keuze sluit daarnaast goed aan bij de kennis en het netwerk van de initiatiefnemer van DLS.

Vanuit de wens om een zoveel mogelijk landelijke aanpak te kiezen, is het nodig dat andere gemeenten meedenken over een invulling van DLS die breder bruikbaar is dan Haarlemmermeer. Daarvoor zal een klankbordgroep worden ingesteld uit omringende gemeenten. Door een slimme selectie van gemeenten kan zo een aanpak worden ontwikkeld en getest die breder inzetbaar is. Daarnaast zal een vertegenwoordiger van de VNG voor de klankbordgroep worden uitgenodigd. Ook een vertegenwoordiger van de Nationale Ombudsman zal daarvoor worden uitgenodigd om te kunnen leren van de parallellen tussen het werk van die organisatie en DLS.

Voor deze pilot zal een pilot plan worden opgesteld met input van de gemeente Haarlemmermeer, lokale partners in Haarlemmermeer en leden van de klankbordgroep. Daarbij zal ook bekeken worden of er kosten verbonden zijn aan de pilot en door wie deze gedragen kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als het opzetten van een basale infrastructuur, werving van voldoende vrijwilligers en het genereren van lokale bekendheid onder de burgers.

Na afloop van de pilot zal deze goed geëvalueerd worden om een eerste inschatting van de waarde van DLS te krijgen en eventuele punten ter verbetering te identificeren. Die punten zullen worden meegenomen in de opzet van DLS bij een uitgebreidere proef. Daarvoor zal in principe een aantal gemeenten uit de klankbordgroep worden uitgenodigd, eventueel de hele regio om ook regionale aspecten te kunnen testen. In deze proef zal ook gewerkt worden met een aantal centrale functies zoals HR, marketing en de algemene organisatie.

Ook deze proef zal goed worden geëvalueerd, zowel de aangepaste opzet als de centrale functies. De uitkomsten hiervan kunnen worden verwerkt in een plan voor de implementatie voor het domein ‘Zorg’ in heel Nederland. Om het goed te kunnen doen, ligt een gefaseerde regionale uitbreiding voor de hand. De VNG zal bij het opstellen van dat plan worden betrokken.

Tegelijkertijd kan er dan in een of meer gemeenten begonnen worden met een proef voor een ander domein, waarin alle generieke ervaringen uit het domein ‘Zorg’ meteen meegenomen kunnen worden. Als ook hiervan de meerwaarde is aangetoond, kan landelijke implementatie volgen. Daarbij kunnen dan weer de ervaringen betrokken worden van de landelijke implementatie voor het domein ‘Zorg’.