Focus

Door mijn brede kennis, ervaring en belangstelling en door mijn vermogen om me snel in te werken, kan ik meerwaarde bieden bij veel verschillende soorten opdrachten. Toch heb ik ervoor gekozen om een duidelijke focus aan te brengen in de opdrachten waar ik me op richt:

Het verbinden van partijen met (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen, op een inhoudelijk thema met maatschappelijke meerwaarde.

Zowel het verbinden als de maatschappelijke meerwaarde komen terug in de naam AxiaZ.

Bij het ‘inhoudelijk thema’ heb ik gekozen voor drie specialismen:

  1. Medische producten: geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal
  2. Kwaliteitsinformatie: definitie van indicatoren, kwaliteitsregistraties en gebruik van kwaliteitsinformatie
  3. Beleid: duiden wat er gebeurt, de dialoog met beleidsmakers bevorderen en helpen beleid te verbeteren

Deze specialismen sluiten nauw aan bij de ervaring die ik de afgelopen 30 jaar in veel verschillende functies heb opgedaan.

Ten aanzien van de rol die ik bij dergelijke trajecten speel, zijn er verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Strategische advisering
  • Begeleiding van het proces tussen partijen
  • Vertegenwoordiging van een partij