Ontstaan

DLS staat voor Stichting ‘De Lokale Steunpilaar’, een vrijwilligersinitiatief waar ik mee bezig ben naast mijn werk als consultant en interim manager in de zorg.

Ik prijs me gelukkig dat ik de opdrachten die ik doe altijd leuk vind. Dat komt met name door de combinatie van maatschappelijke impact en inhoudelijke uitdagingen. Daarbij heb ik het meeste plezier in dingen goed uitzoeken, oplossingen bedenken en partijen verbinden rond die oplossingen. Dat soort dingen wil ik niet alleen professioneel doen, maar ook als vrijwilliger in mijn eigen omgeving. Nu al, maar nog meer later als ik met pensioen ben. Ook dan wil ik leuke en zinvolle dingen blijven doen!

Ik had een aantal ervaringen met mensen die hun weg niet konden vinden in het ‘systeem’ en daardoor geen optimale zorg kregen of pas na heel veel gedoe. Vaak kon ik hen helpen en dat werd zeer gewaardeerd. En ik vond het ook nog leuk om te doen, al was het jammer dat het nodig was. Zoals ik heb uitgelegd bij de naam van mijn bedrijf (AxiaZ), wil ik vooral maatschappelijke meerwaarde bieden voor ‘zwakkere groepen’. Veel burgers staan relatief zwak ten opzichte van het ‘systeem’: ze missen de kennis, ervaring en vaardigheden om goed uit te voeten te kunnen en hebben vaak niet de energie of de juiste mensen in hun netwerk om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Zo kwam ik op het idee om me vooral te gaan richten op dat doel: zorgen dat burgers vaker hun weg vinden in het ‘systeem’.

Toen ik daarover ging nadenken en sparren met mensen in mijn netwerk, kwam de gedachte op dat het zonde zou zijn om zoiets alleen te doen door mijn eigen inzet in mijn eigen omgeving. Er zijn vast veel meer mensen in de rest van het land die er baat bij zouden hebben als dat ook in hun omgeving beschikbaar zou zijn. En er zijn vast ook veel meer mensen zoals ik die zich daarvoor zouden willen inzetten. En zo werd het idee geboren voor Stichting ‘De Lokale Steunpilaar’: een landelijk samenwerkingsverband van lokale (vrijwilligers)organisaties die burgers helpen als ze hun weg in het ‘systeem’ niet kunnen vinden.