Opzet

Stichting De Lokale Steunpilaar (DLS) heeft als ambitie dat burgers in heel Nederland zo makkelijk mogelijk hun weg te vinden in het ‘systeem’. Vanuit de ervaring van de burger beschreven:

  • Als de burger niet weet waar hij moet zijn, weet hij wel waar hij kan aankloppen om meteen naar de goede plek te worden verwezen.
  • Als de burger wel weet waar hij moet zijn maar ‘er niet doorheen komt’, weet hij waar hij kan aankloppen om goede ondersteuning te krijgen.

Om deze ambitie waar te maken, is DLS op vier fronten actief:

  1. Identificeren van lacunes op lokaal niveau.
  2. Stimuleren van lokale initiatieven om de lacunes op te vullen.
  3. Ondersteunen van de lokale organisaties.
  4. Oplossen van vaak voorkomende problemen.

Het is goed om Stichting De Lokale Steunpilaar te onderscheiden van de lokale organisaties die burgers helpen:

  • De stichting is een landelijk opererende organisatie, die op allerlei manieren de lokale organisaties ondersteunt.
  • De lokale organisaties zijn de partijen die burgers direct helpen. De invulling van die organisaties kan heel divers zijn, van lokale welzijnsorganisaties die deze taken van de gemeente gekregen hebben tot organisaties die compleet door vrijwilligers worden bemenst. Die kunnen allemaal gebruikmaken van de diensten van DLS.

DLS streeft ernaar dat de toevoeging ‘Uw Lokale Steunpilaar’ wordt gebruikt door lokale organisaties die in staat zijn om burgers meteen naar de juiste plek te verwijzen. Zo wordt een grote naamsbekendheid opgebouwd: als u uw weg niet vindt, ga naar Uw Lokale Steunpilaar!