Principes

Bij de invulling van haar werk hanteert Stichting de Lokale Steunpilaar (DLS) vijf basisprincipes:

  1. Stevig in de ambitie dat burgers hun weg vinden.
  2. Flexibel in de manier waarop dat wordt bereikt.
  3. Aanvullend op wat er al bestaat.
  4. Samen met lokale organisaties.
  5. Goedkoop waar het kan.

Deze principes worden kort toegelicht.

Stevig in de ambitie dat burgers hun weg vinden.

DLS is ontstaan vanuit de ervaring dat burgers te vaak hun weg niet vinden in ‘het systeem’. De ambitie van DLS is daarom dat burgers die weg vaker wél gaan vinden en dat is het enige belang waar DLS voor staat. Men kan van ons verwachten dat we daaraan stevig vasthouden.

Flexibel in de manier waarop dat wordt bereikt.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat er vele manieren zijn waarop deze ambitie kan worden gerealiseerd. Sterker nog, het is belangrijk dat er verschillende manieren zijn, zodat optimaal kan worden aangesloten bij de lokale situatie. DLS zal dus geen ‘blauwdruk’ hanteren, maar een ‘menukaart’ aanreiken met verschillende mogelijkheden en hulpmiddelen om daaruit te kiezen.

Aanvullend op wat er al bestaat.

Het werk van DLS is een middel, geen doel op zich. Dingen dubbel doen vinden we tijdverspilling en doen we dus niet. Als de ambitie van DLS om burgers hun weg te laten vinden al (deels) wordt gerealiseerd door wat anderen doen, dan zal DLS dat zelf niet oppakken. We zullen wel proberen om de verbinding met die andere activiteiten te leggen zodat we elkaar versterken. 

Samen met lokale organisaties.

DLS is een landelijk opererende organisatie, van en voor de lokale organisaties die burgers helpen om hun weg te vinden. Ongeacht hoe die partijen georganiseerd zijn en hoe ze zich noemen. Bij ons werk maken we zoveel mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van de mensen die bij de lokale organisaties actief zijn. Dat vergroot de kans dat we de dingen doen waar die lokale organisaties mee geholpen worden.

Goedkoop waar het kan.

DLS is ontstaan als een vrijwilligersproject. Het gebruik van zoveel mogelijk vrijwilligers is ook een manier om de kosten van ons werk zo laag mogelijk te houden. Ook op andere manieren proberen we de kosten te drukken:

  • We maken zoveel mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van de mensen die bij de lokale organisaties actief zijn.
  • We ontwikkelen hulpmiddelen die breed toepasbaar zijn. Als veel lokale organisaties er gebruik van maken, zullen de kosten voor het ontwikkelen en onderhouden per gebruiker klein zijn.

Ons streven is om alleen voor de ontwikkeling van bepaalde zaken financiering te zoeken bij anderen dan de lokale organisaties. Eenmaal ontwikkeld moet het verder betaald worden door de lokale organisaties die er gebruik van maken.